Veileder for permeable dekker av belegningsstein

Figur 0.1 – Permeable belegningsstein i betong

Den første utgaven av en veileder for permeable dekker av belegningsstein i Norge ble utarbeidet i 2010/2011. Veilederen hadde som hensikt å hente inn internasjonal kompetanse på permeable dekker og gjøre denne tilgjengelig for det norske fagmiljøet. Veilederen var en oversettelse av «Permeable pavemente, Guide to the design, construction and maintenance of concrete block pavements» utgitt av den engelske organisasjonen Interpave, som er en produktorganisasjon for British Precast Concrete Federation Ltd. Veilederen ble tilpasset norske forhold.

Siden den gangen har bruken av permeable dekker økt betydelig også i Norge. Dette skyldes først og fremst at konseptet er et svært effektivt bidrag til å håndtere økte mengder regn og regnskyll av høy intensitet. Med utgangspunkt i erfaringer som er høstet fra norske prosjekter, samt bransjens forsknings- og utviklingsarbeid, ligger forholdene nå til rette for å kunne utgi veilederen basert på norske forhold.

Norsk Belegningsstein er en medlemsorganisasjon for produsenter av belegningsstein samt steinleggere. Norsk Belegningsstein er organisert som en arbeidsgruppe i Betongfokus. Medlemsbedrifter i Norsk Belegningsstein er:

Norsk Belegningsstein satte i 2021 i gang en arbeidsgruppe for å lage en ny og oppdatert veileder. Arbeidsgruppen har hatt deltakelse av følgende ressurspersoner:

  • Rene Kierstein, Stein og Veg Consult / Veidekke Entreprenør ASA
  • Stina Lintho, Lintho Steinmiljø AS
  • Edvard Sivertsen, SINTEF AS
  • Lisa Emilie Hoven, Ragni Rønneberg Hernes og Stian Omdal, COWI AS
  • Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua AS har vært engasjert som fagsekretær for arbeidet med oppdatering av veilederen.

Veilederen vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Ser du noe som bør oppdateres, er du velkommen til å ta kontakt.

Veilederen er bygget opp slik at den er relevant for mange ulike målgrupper. I tabell 0.1 er det vist hvordan de ulike kapitelene i veilederne er utformet i forhold til ulike målgrupper

Tabell 0.1 – Utforming av kapitler i forhold til målgrupper