Figur 1.1 – Eksempel på bruk av permeabelt dekke ved dagligvareforretning. Foto: Asak Miljøstein AS

Denne veilederen for permeable dekker er rettet mot planleggere, designere, ingeniører og beslutningstakere som et hjelpemiddel ved utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker bestående av betongstein. Den dekker alle trinn fra den tidlige planleggingen, gjennom detaljprosjektering og konstruksjon til drift og vedlikehold. Den inneholder den nyeste viten om permeable dekker av betongstein. Formålet er å sikre at et permeabelt dekke blir en funksjonell og robust løsning, at kostnader blir så lave som mulig og at vedlikehold blir så enkelt som mulig.

Figur 1.2 – Eksempel på bruk av permeabelt dekke ved Brakar bussanlegg i Drammen, et av de første pilotprosjektene i Norge. Foto: Lintho Steinmiljø AS